Boksen stimuleert je kracht, snelheid, lichaam en geest. Dit is een sport die wordt bedreven onder gedisciplineerde boks -regels en -gewichten. Het boksen is nog steeds een van de meest fysieke takken van sport. Je traint met boksen niet alleen je lichaam maar je krijgt ook veel kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en zelfvertrouwen. Na een goed opgebouwde warming-up met onder andere het springtouw, wordt je onder deskundige begeleiding de kunst van het boksen aangeleerd.

Onderdelen hierbij zijn:
- Boks technieken
- De speedbal
- Schaduw boksen
- De medicinebal of spel boksen
- De bokszakken of stoten op de pads

Ook worden er (kracht)oefeningen gegeven die bij het boksen centraal staan. Als je getraind genoeg bent kun je als onderdeel van de training ook sparren. De talenten onder ons kunnen hun kunsten ook in wedstrijd verband laten zien.

 

Boks reglementen en gewichts-klassen

Het boksen is gehouden aan diverse regels voor wat betref het gewicht, de diverse klassen en leeftijdscategorieën. Hieronder zie je;
- De onderverdelingen in leeftijdscategorieën
- De diverse gewichtsklassen die er zijn in het boksen
- De classificatie van boksers met aantal en duur van ronden
- De dispensatie regel


De diverse leeftijdscategorieën

De leeftijd van een bokser wordt berekend vanaf het geboortejaar waarbij de jaargangen lopen
van 1 januari van eerstgenoemde leeftijd tot en met 31 december van de laatst genoemde leeftijd:

Benaming leeftijdsgroep Leeftijden
Elite boksers dames/heren 19 t/m 39 jaar
Jeugd boksers dames/heren 17 t/m 18 jaar
Junior boksers dames/heren 15 t/m 16 jaar
Cadet boksers dames/heren 13 t/m 14 jaar
Scholier boksers dames/heren 10 t/m 12 jaar

 

De diverse gewichtsklassen

Elite en Jeugd heren boksen in de volgende 10 gewichtsklassen:
46-49 Kg, 52 Kg, 56 Kg, 60 Kg, 64 Kg, 69 Kg, 75 Kg, 81 Kg, 91 Kg en 91+ Kg.

Elite en Jeugd dames boksen in de volgende 10 gewichtsklassen:
45-48 Kg, 51 Kg, 54 Kg, 57 Kg, 60 Kg, 64 Kg, 69 Kg, 75 Kg, 81 Kg en 81+ Kg.

Junioren dames en heren boksen in de volgende 13 gewichtsklassen:
44-46 Kg, 48 Kg, 50 Kg, 52 Kg, 54 Kg, 57 Kg, 60 Kg, 63 Kg, 66 Kg, 70 Kg, 75 Kg, 80 Kg en 80+ Kg.

Cadetten dames en heren boksen in de volgende 18 gewichtsklassen:
37-38,5 Kg, 40 Kg, 41,5 Kg, 43 Kg, 44,5 Kg, 46 Kg, 48 Kg, 50 Kg, 52 Kg,
54 Kg, 56 Kg, 59 Kg, 62 Kg, 65 Kg, 68 Kg, 72 Kg, 76 Kg en 76+ Kg.

Scholieren dames en heren boksen in de volgende 18 gewichtsklassen:
31-32,5 Kg, 34 Kg, 35,5 Kg, 37 Kg, 38,5 Kg, 40 Kg, 41,5 Kg, 43 Kg, 44,5 Kg,
46 Kg, 47,5 Kg, 49 Kg, 51 Kg, 53 Kg, 56 Kg, 59 Kg, 62 Kg en 62+ Kg.


Classificatie boksers met aantal en duur van ronden

Elite en Jeugd heren A klasse: 3 x 3 min. B klasse: 3 x 2 min.
Elite en Jeugd dames A klasse: 4 x 2 min. B klasse: 3 x 2 min.
Junior dames en heren A klasse: 3 x 2 min. B klasse: 3 x 2 min.
Cadet dames en heren A klasse: 3 x 1,5 min. B klasse: 3 x 1,5 min.
Scholier dames en heren A klasse: 3 x 1 min. B klasse: 3 x 1 min.

Boksers die 15 of meer wedstrijden hebben deelgenomen, zijn ingedeeld als een bokser A klasse;
boksers met minder dan 15 deelgenomen wedstrijden, zijn ingedeeld als een bokser B klasse;
Criteria indeling vaardigheidsklasse zijn aantal deelgenomen, niet aantal gewonnen wedstrijden;
Een deelgenomen vecht- en ringsportwedstrijd, door AIBA genoemd in de definitie naar een
“Individual Physical Contact Sport”, telt in beoordeling mee als een deelgenomen bokswedstrijd.

 

Dispensatie

In bijzondere gevallen kan door het districts- bestuur, op voordracht van de D.T.C., dan wel door het Bondsbestuur op voordracht van de Technische Raad, een junior of senior bokser worden ingedeeld in een hogere klasse dan die, welke voor hem in verband met het aantal door hem gewonnen wedstrijden, is aangewezen. Indien door het districts-bestuur dispensatie wordt verleend, is het districts-bestuur verplicht direct na verlenen van dispensatie hiervan aantekening te maken in het startbewijs van de betrokken bokser en gelijktijdig het bondsbureau schriftelijk van de verleende dispensatie te informeren. Indien door het Bondsbestuur dispensatie wordt verleend, zal het startbewijs van betrokkene worden ingenomen door het bondsbureau ter aantekening van de dispensatie, waarvan gelijk het betreffende district schriftelijk wordt geinformeerd. Het aantekenen van de dispensatie kan ook door 1 der TR leden geschieden.