VERTROUWENS (CONTACT-)PERSOON

Home   /  Vertrouwen

Flavio Andrade

vertrouwenscontactpersoon
vertrouwenscontactpersoon

"Introductie vertrouwenscontactpersoon/wie is het en hoe is hij verbonden aan de club."

Dat is natuurlijk een goede zaak! Maar waar veel mensen samen zijn, kunnen ook wel eens zaken voorvallen die minder prettig zijn. Zo zijn er soms meningsverschillen, ruzies zelfs, die meestal door de betrokkenen zelf worden opgelost. Daarbij kunnen anderen (trainers, vrijwilligers, etc.) helpen. Echter zijn er ook situaties denkbaar die verder gaan dan dat. Situaties waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, bewust of onbewust. Een voorbeeld hiervan is wanneer iemand te ver gaat met een grap, een opmerking maakt over je sekse, geloof en/of huidskleur, iemand die ongevraagd aan je zit en je wilt dit niet, er lelijk over je wordt gesproken in een groepsapp, Facebook, Snapchat, Instagram, etc. Ik ben mobiel bereikbaar, maar je kan mij ook mailen. Natuurlijk maak ik ook tijd voor je wanneer je mij persoonlijk aanspreekt. 
Namens de leiding heb ik de taak als vertrouwenscontactpersoon op mij genomen daar ik veel met de trainers en andere vrijwilligers in contact sta. Bovenal doe ik het ook graag. Net als het bestuur, ouders/verzorgers en alle andere leden op de club moet iedereen zich veilig kunnen voelen.
Mocht jij, als sporter bij de diverse trainingen onverhoopt te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, dan kan je contact opnemen via:
 
Contact Informatie
Aanwezig

Ingrid Schreuder

vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon

"Introductie vertrouwenscontactpersoon/wie is het en hoe is hij gelieerd aan de club."

Mijn naam is Ingrid Schreuder. 
Zelf ben ik gelieerd aan een andere boksschool namelijk RBV Crooswijk in Rotterdam.
Ook hier ben ik de vertrouwenspersoon. In het dagelijks leven ben ik coördinerend analist op medische microbiologie van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. 
Mijn werkzaamheden houden dus in dat ik dus op een laboratorium werk. 
Al geruime tijd ben ik daar ook de gediplomeerde vertrouwenspersoon  bij het RHMDC. 
De opleiding heb ik in 2018 afgerond Onlangs ben ik benaderd door Mesa Sport om vertrouwenspersoon te worden en bij te dragen aan een nog veiligere sportklimaat op de club. Dat lijkt me een goed initiatief. Ik ben het ook al voor RBV Crooswijk en heb veel ervaring op verenigings-/clubniveau. Samen creëren we een veilige sportomgeving. 

Wat is een vertrouwenspersoon eigenlijk? 
Een vertrouwenspersoon is een luisterend oor als je te maken hebt gehad met ongewenste omgangsvormen. Je moet dan denken aan: – (seksuele) intimidatie; – agressie en geweld; pesten; discriminatie

De vertrouwenspersoon helpt je dan met eventuele stappen die je kan nemen.  Heb je vragen? Dan kun je mij bellen of mailen, of een bericht via Messenger sturen.

Contact Informatie
Aanwezig